Dades declaratives

EDUCFORM, CB amb número d'identificació fiscal (CIF) : E 98294838.

A l'efecte de notificació la direcció social d'aquesta empres és:

Educform, CB
C/ Marxillent, 26
46840 La Pobla del Duc
València - España

Condicions generals d'ús del Web Corporatiu de EDUCFORM, C.B.

1. Objecte

El present Avís Legal regula l'ús del servei del lloc Web que Educform, CB (en endavant EDUCFORM) posa a disposició dels Usuaris a través dels diferents noms de domini de la seva titularitat.

L'exploració del lloc web al qual és possible accedir a través dels diversos dominis de EDUCFORM, i de qualsevol de les pàgines a les que a través d'aquest es pugui accedir, implica que l'usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta el "Avís Legal" d'aquest Lloc Web. En cas que no estigui d'acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l'usuari ha d'abstenir d'utilitzar aquest Lloc Web.

2. Propietat Intel.lectual i industrial

Els drets de propietat intel.lectual de la web "www.educform.es" i dels diferents elements que conté són titularitat de EDUCFORM.

Tots els signes distintius, com ara marques, noms comercials, dissenys, programes, imatges , logos, gràfics, icones, aplicacions i altres continguts audiovisuals i sonors així com el seu disseny gràfic i codi font del lloc web, estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques i són titularitat de EDUCFORM, de manera que els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització dels mateixos, llevat que ostentin consentiment previ per escrit del titular de les mateixes. En cap cas l'accés al lloc web implica la cessió per part de EDUCFORM d'aquests drets als Usuaris.

En cas que els usuaris vulguin utilitzar les marques, noms, logotips o qualsevol altre signe distintitiu disponibles al lloc web de EDUCFORM, poden demanar l'autorització necessària posant-se en contacte amb EDUCFORM mitjançant el Formulari de Contacte indicant "Avís Legal" i expressant de forma expressa.

3. Plana Web

EDUCFORM es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o en la seva configuració o presentació.

EDUCFORM no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web , en el seu contingut, ni que aquests continguts siguin oportunament actualitzats, tot i els esforços necessaris per evitar-los i, si s'escau, resoldre'ls o actualitzar el més aviat possible.

Tant l'accés al web, com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix són de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. EDUCFORM no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a les quals s'hagi de

EDUCFORM no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al web. Els enllaços que aquest lloc web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis i pèrdues ocasionats en els drets de propietat intel lectual i industrial de EDUCFORM donarà lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin a EDUCFORM i, si s'escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

EDUCFORM declara que no utilitza cap galeta en aquest Lloc Web de manera que no recull cap dada per mitjà d'aquesta tècnica.

EDUCFORM no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquest lloc web i dels seus serveis. D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels seus serveis. En qualsevol cas, EDUCFORM farà tots els esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada d'aquest lloc web.

4. Dades Personals

EDUCFORM no recull cap tipus de dada personal en l'ús i funcionament d'aquest Lloc Web. Únicament s'utilitza el correu electrònic i / o telèfon introduït / s per l'usuari en el formuario de contacte com a vincle comunicatiu temporal amb l'usuari no produint emmagatzematge algun aquesta dada.

5. Resolució de controvèrsies

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir relativa a l'ús d'aquest Lloc Web o l'aplicació de les presents condicions generals o la seva interpretació serà resolta d'acord amb la legislació de l'Estat Espanyol, pels Jutjats i Tribunals d'Ontinyent (València), a els que les parts, renunciant al fur propi que d'acord propi pogués correspondre'ls.

6. Creació web

Web realitzada per dvdwebz per a educform.