empresa

Fruit de la constància, tenacitat i perseverança de professionals altament qualificats en els seus camps, naix Educform.

Som una empresa jove que ofereix serveis integrals de consultoria formativa.

Entenem la formació com la capacitació constant i continuada de les persones, per així millorar en el desenvolupament de les seves tasques o quefers laborals.

Amb la següent premissa:

Treballador ben format › Treballador satisfet › Retorn de la Inversió a l'Empresa

Pretenem que vostè relacioni el nom de Educform al de Qualitat en Serveis i Formació.