formació bonificada Bonificación Tripartita Unión Europea - Fondo Social Europeo

Què és la Formació Bonificada?

Cada Empresa disposa d'un crèdit per a la formació dels seus treballadors, que poden fer efectiu mitjançant l'aplicació de Bonificacions de la Seguretat Social, un cop realitzada la formació.

El Crèdit formatiu dependrà de la quantia ingressada per cada empresa l'any anterior en concepte de quota de formació professional, com a mínim és de 420 euros. (Tingueuen compte que si no s'utilitza es perd)

El Reial decret 395/2007 i l'Ordre TAS 2307/2007, regulen el subsistema de formació professional per al'ocupació, a través de la Formació de Demanda.

Què Accions Formatives estan bonificades?

S'entén per acció formativa l'adreçada a l'adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals dels treballadors, amb la finalitat de facilitar coneixements i habilitats tècniques per a exercir millor el seu lloc de treball.

A qui va dirigida?

A totes les empreses que els seus treballadors cotitzen per la contingència de Formació Professional (Règim General de la Seguretat Social), disposen d'una quota per finançar la formació dels seus empleats de manera gratuïta. Incloent els següents col.lectius:

 • Treballadors fixos discontinus en període de no ocupacio.
 • Treballadors que accedeixin a situació de desocupació durant el període formatiu.
 • Treballadors acollits a regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió.

NOTA: Els treballadors autònomos no poden beneficiar-se d'aquest tipus de formacio

Què és Educform?

Empresa organitzadora degudament acreditada davant la Fundació Tripartita per a la Formació en l'Ocupació.

Què li podem oferir?

 • Assessorament i Consultoria personalitzada, a mida, per optimitzar al màxim el seu crèdit formatiu anual.
 • Comunicació oficial amb la Fundació Tripartita.
 • Li guiem perquè, un cop finalitzada la formació, l'empresa recuperi l'import que li correspon aplicant una bonificació en la cotització a la Seguretat Social.
 • Per això realitzem estudi personalitzat sobre les diferents opcions que millor s'ajustin al seu crèdit formatiu.

Què he de fer?

 1. Manifeste el seu interès enviant comunicació a l'adreça de correu electrònic info@educform.es
 2. A la major brevetat, ens posarem en contacte per poder realitzar l'estudi personalitzat de les Bonificacions per optimitzar / gestionar el seu crèdit formatiu.
 3. Li remetrem la següent documentacio a tornar emplenada per poder realitzar l'estudi:
  • Adhesió al conveni de EDUCFORM (es remet adjunt també el conveni d'adhesió a Educform)
  • Empresa - FitxaInscripció
 4. Realitzat l’estudi, el guiarem en els següents passos.